Budynek, dom pasywnyKRES - edukacja ekologiczna
Menu Główne  

Wyszukiwanie  


  
O programie

Celem projektu jest zainteresowanie tematyką budynków pasywnych jako zaawansowaną formą budynków energooszczędnych, wykorzystującą w znaczącym stopniu alternatywne, w tym odnawialne, źródła energii, osiągając w ten sposób wymierny efekt ekologiczny, a także ekonomiczny. Docelowymi grupami beneficjentów końcowych są osoby decyzyjne w ramach jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialne za inwestycje, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawiciele branży architektonicznej i budowlanej odpowiedzialni za projektowanie i doradztwo przy inwestycjach budowlanych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone konferencje tematyczne, wydane publikacje informacyjne, opublikowane artykuły prasowe oraz tematyczny serwis internetowy. Projekt ma charakter innowacyjny i pilotażowy. Jego zasięg został określony jako ogólnopolski. Projekt jest konsekwencją polityki UE w zakresie ochrony środowiska nawiązuje do innych programów wspieranych przez UE.

Cele projektu są następujące:
  1. Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie technologii budynków pasywnych wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Projekt obejmie 400 osób uczestniczących w konferencjach oraz większą grupę osób, do których dotrą publikacje, w tym materiały dostępne on-line.
  2. Podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii budynków pasywnych wśród architektów oraz inżynierów budownictwa. Projekt obejmie 200 osób uczestniczących w konferencjach oraz większą grupę osób, do których dotrą publikacje, w tym materiały dostępne on-line.
  3. Zwiększenie powszechnego zainteresowania technologią budynków pasywnych poprzez publikacje prasowe oraz zasoby dostępne on-line.
  4. Przekazanie na grunt polski doświadczeń innych państw europejskich w zakresie budynków pasywnych, a także prezentację aktualnego stanu prawnego w tym zakresie (Programy Thermie, Cepheus).

W dłuższej perspektywie czasowej spodziewane jest zwiększenie liczby inwestycji budowlanych publicznych i mieszkaniowych realizowanych w technologii budynków pasywnych, kosztem tradycyjnych inwestycji budowlanych. Przełoży się to na wymierne efekty ekologiczne w postaci ograniczonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Pozyskanie dodatkowej wiedzy związanej z inwestycjami budowlanymi oraz prezentacja potencjalnych korzyści ekonomicznych, pozwolą osobom biorącym udział w konferencjach podejmować właściwe decyzje i działania inwestycyjne. W dłuższej perspektywie czasowej przełożą się one na znaczące oszczędności ekonomiczne, mające podstawowe znaczenie dla takich podmiotów jak samorząd terytorialny czy spółdzielnie mieszkaniowe. Uczestnicy projektu uzyskają również dodatkowe zasoby wiedzy, które mogą być rozpatrywane w kategorii podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  

Copyright © 2004-2008 budynkipasywne.pl


Fatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 378